Menu

Home

Ontvangst info
Scanner info
Woordenboek
Apparatuur
Modificaties

Luisteren
Frequenties
PMR kanalen
Data kanalen
Nood kanalen
Luchtvaart
Scheepvaart
→ Haven Antwerpen
→ Haven Zeebrugge
→ Haven Gent
→ Haven Oostende
→ Binnenvaart
→ AIS ATIS DSC

Digitaal
Mystery

Downloads
Audio samples
Software

Theorie
Ontvanger
Modulatie
Golven
Projecten


Scheepvaartcommunicatie

Voor de scheepvaart is er een internationale frequentieband vastgelegd. De zogenaamde 'marifoon' loopt grofweg van 156.000 tot 163.000 MHz. Deze band is onderverdeeld in een tachtigtal kanalen. Op deze kanalen hoor je de communicatie van schepen onderling maar ook gesprekken tussen schepen en de sluizen, bruggen,... Er wordt gebruik gemaakt van twee verschillende transmissiemethodes:
SIMPLEX = 1 frequentie, om beurt zenden.
DUPLEX = 2 frequenties, tegelijk spreken is mogelijk zoals bij een telefoongesprek.
Hieronder volgt een overzicht van de kanalen en hun toewijzingen:

Marifoonkanalen

Tabel 10: Alle marifoonkanalen
Kanaal Frequentie schip Frequentie wal Mode Toepassingen
0 156.000 156.000 Simplex Internationaal Reddingskanaal
1 156.050 160.650 Duplex Verkeersbegeleiding
2 156.100 160.700 Duplex Verkeersbegeleiding
3 156.150 160.750 Duplex Verkeersbegeleiding
4 156.200 160.800 Duplex Verkeersbegeleiding
5 156.250 160.850 Duplex Verkeersbegeleiding
6 156.300 156.300 Simplex Nautisch interschip verkeer
7 156.350 160.950 Duplex Verkeersbegeleiding
8 156.400 156.400 Simplex Nautisch interschip verkeer
9 156.450 156.450 Simplex Divers nautisch gebruik
10 156.500 156.500 Simplex Nautisch intership verkeer/Aanroep binnenwateren
11 156.550 156.550 Simplex Havenoperaties
12 156.600 156.600 Simplex Havenoperaties
13 156.650 156.650 Simplex Nautisch intership verkeer
14 156.700 156.700 Simplex Havenoperaties
15 156.750 156.750 Simplex Intraschip
16 156.800 156.800 Simplex Nood, spoed, veiligheid en aanroepkanaal
17 156.850 156.850 Simplex Intraschip
18 156.900 161.500 Duplex Bruggen & Sluizen
19 156.950 161.550 Duplex Nautische informatie
20 157.000 161.600 Duplex Bruggen & Sluizen
21 157.050 161.650 Duplex Verkeersbegeleiding
22 157.100 161.700 Duplex Bruggen & Sluizen
23 157.150 161.750 Duplex Kustwacht
24 157.200 161.800 Duplex Nautische informatie
25 157.250 161.850 Duplex Verkeersbegeleiding
26 157.300 161.900 Duplex Nautische informatie
27 157.350 161.950 Duplex Verkeersbegeleiding
28 157.400 162.000 Duplex Nautische informatie
29 157.450 162.050 Duplex Scheepvaartbedrijven
30 157.500 162.100 Duplex Loodskanaal naar laad/losplaatsen
31 157.550 162.150 Duplex Jachthavens/Marina kanaal
32 157.600 162.200 Duplex Scheepvaartbedrijven
33 157.650 162.250 Duplex Diensten
34 157.700 162.300 Duplex Scheepvaartbedrijven
35 157.750 162.350 Duplex Diensten
36 157.800 162.400 Duplex Diensten
37 157.850 157.850 Simplex Diensten
38 157.900 162.500 Duplex Diensten
39 157.950 157.950 Simplex Politie Diensten
40 158.000 158.000 Simplex Politie Diensten
60 156.025 160.625 Duplex Verkeersbegeleiding
61 156.075 160.675 Duplex Verkeersbegeleiding
62 156.125 160.725 Duplex Verkeersbegeleiding
63 156.175 160.775 Duplex Verkeersbegeleiding
64 156.225 160.825 Duplex Nautische informatie
65 156.275 160.875 Duplex Verkeersbegeleiding
66 156.325 160.925 Duplex Nautische informatie
67 156.375 156.375 Simplex Opsporing & Redding (SAR)
68 156.425 156.425 Simplex Verkeersbegeleiding
69 156.475 156.475 Simplex Verkeersbegeleiding
70 156.525 156.525 Simplex DSC/DSC-Berichten (Alarm, Nood en Veiligheid)
71 156.575 156.575 Simplex Havenoperaties
72 156.625 156.625 Simplex Nautisch intership verkeer berging/sleepactiviteiten
73 156.675 156.675 Simplex Nautische informatie bestrijding verontreinigingen
74 156.725 156.725 Simplex Havenoperaties
75 156.775 156.775 Simplex Havenoperaties
76 156.825 156.825 Simplex Divers nautisch verkeer
77 156.875 156.875 Simplex Sociaal verkeer & Proviandering/Bunkerstations
78 156.925 161.525 Duplex Nautische informatie
79 156.975 161.575 Duplex Verkeersbegeleiding
80 157.025 161.625 Duplex Verkeersbegeleiding
81 157.075 161.675 Duplex Verkeersbegeleiding
82 157.125 161.725 Duplex Bunkering & Proviandering
83 157.175 161.775 Duplex Kustwacht
84 157.225 161.825 Duplex Bruggen & Sluizen
85 157.275 161.875 Duplex Bruggen & Sluizen
86 157.325 161.925 Duplex Nautische informatie
87 157.375 157.375 Simplex Divers nautisch gebruik
88 157.425 157.425 Simplex Tijdelijke maritieme evenementen
89 157.475 162.075 Duplex Scheepvaartbedrijven
90 157.525 162.125 Duplex Oliebestrijdingsvaartuigen
91 157.575 162.175 Duplex Scheepvaartbedrijven
92 157.625 162.225 Duplex Scheepvaartbedrijven
93 157.675 162.275 Duplex Scheepvaartbedrijven
94 157.725 162.325 Duplex Scheepvaartbedrijven
95 157.775 162.375 Duplex Scheepvaartbedrijven
96 157.825 157.825 Simplex RWS Coastguard 01 & Oliebestrijding
97 162.475 162.475 Simplex Reservekanaal Kustwacht & Vliegtuig Kustwacht
98 157.925 162.525 Duplex Scheepvaartbedrijven
99 157.975 157.975 Simplex Scheepvaartbedrijven
Algemeen kanaalgebruik: zee- en binnenvaart

- VHF kanaal 6: Intership-communicatie: eerste schip-schip kanaal op internationaal niveau. In BelgiŽ wordt kanaal 6 echter gebruikt door de loodsdiensten (zeevaart).

- VHF kanaal 8: Intership-communicatie: eerste schip-schip kanaal in BelgiŽ (zeevaart).

- VHF kanaal 10: Eerste Intership-communicatie kanaal voor de binnenvaart.

- VHF kanaal 13: Dit kanaal mag enkel worden gebruikt voor veilige scheepsnavigatie bij de zeevaart.

- VHF kanaal 15 en 17: Intraship-verkeer: deze kanalen worden gebruikt voor het afhandelen van boordradioverkeer. Dit zijn verbindingen op het schip zelf (zowel voor zeevaart als binnenvaart).

- VHF kanaal 16: Noodkanaal: Kanaal 16 wordt gebruikt voor de afhandeling van nood- en spoedberichten, nŠ aankondiging via DSC op kanaal 70. Voor de niet-Solasschepen is het (voorlopig) nog steeds mogelijk om een noodoproep, noodbericht, noodverkeer uit te sturen (omdat Radio Oostende nog steeds uitluistert op K16). Wanneer er geen noodverkeer aan de gang is, mag kanaal 16 worden gebruikt als oproepkanaal voor Radio Oostende.

- VHF kanaal 23: Marina: marifoonkanaal voor verkeer met de jachthavens.

- VHF kanaal 24: Oostende Radio, bereikbaar via een relaisnetwerk (binnenvaart).

- VHF kanaal 27: Oostende Radio voor de zeevaart.

- VHF kanaal 67: Dit kanaal wordt gebruikt voor internationale SAR-operaties (Search and Rescue) op zee. Het wordt ook gebruikt voor communicaties in verband met het bestrijden van milieurampen op zee.

-VHF kanaal 70: Zeevaart: Kanaal voor de verwerking van digitale noodoproepen - DSC (digital selective calling) Zeeschepen die onder de GMDSS-bepalingen vallen, dienen op die frequentie een luisterwacht te houden. Na een DSC nood- of spoedoproep gaat men over naar kanaal 16 voor de verdere afhandeling. Bij marifoons waar geen DSC ingebouwd is, moet kanaal 70 geblokkeerd zijn.
Binnenvaart: Het gebruik van DSC is verboden op de binnenwateren. Kanaal 70 blokkeren voor uitzending, indien het toestel geen DSC functie bezit.

- VHF kanaal 72: Familiaal en sociaal verkeer: mag alleen op de binnenwateren worden gebruikt en slechts met laag vermogen (tussen 0,5 en 1 watt).

- VHF kanaal 73: Antipollutiekanaal: dit kanaal is voorbehouden voor verkeer i.v.m. de bestrijding van verontreiniging op zee.

- VHF kanaal 77: Familiaal en sociaal verkeer: mag enkel gebruikt worden op laag vermogen (tussen 0,5 en 1 watt) zowel voor zee- als binnenvaart.

- VHF kanaal 82: Bunkering zeevaart: het tot stand brengen van zogenaamde walfrequenties aan boord van al dan niet afgemeerde schepen of bevoorradingspunten is aan de voorafgaande toestemming van het BIPT onderworpen.
Bunkering binnenvaart: het tot stand brengen van zogenaamde walfrequenties aan boord van al dan niet afgemeerde schepen of bevoorradingspunten is aan de voorafgaande toestemming van het BIPT onderworpen.

- AIS-datakanalen op AIS1 (VHF 87B) 161.975 MHz & AIS2 (VHF 88B) 162.025 MHz (kijk hier)

sleepboot --klik om te vergroten--

Oostende Radio

Kuststation Oostende radio zendt uit op VHF kanalen 16 en 24 en op SW 2182 kHz, 2484 kHz en 3178 kHz.
NAVTEX-berichten op 518 kHz op volgende tijdstippen: 02u00, 06u00, 10u00, 14u00, 18u00, 22u00.
Positie: 51 11N 02 48E
Callsign: OST & OSU
tel.: (059) 70 65 65
Fax: (059) 70 13 39
Adres: Belgacom, Oostende radio, Perronstraat 6, B-8400 Oostende, BelgiŽ.
Op VHF kanaal 24 (161.800 MHz) zendt Oostende Radio regelmatig berichten uit over de toestand van de binnenwaterwegen. Met de toestand wordt o.a. de hoogte van de waterstand bedoeld maar ook baggerwerkzaamheden, werken aan bruggen, sluizen. De uitzendingen zijn in heel BelgiŽ te horen via een relaisnetwerk. Op VHF 16 worden voor de zeevaart ook veiligheidsberichten uitgezonden bij storm, wijziging bakens, enz...

Haven Zeebrugge

Aparte pagina over de Haven van ZeebruggeHaven Antwerpen

Aparte pagina over de Antwerpse Haven

Communicatie op SW en LW

De kortegolfband (SW) wordt net als bij vliegtuigen gebruikt om communicatie mogelijk te maken over zeer grote afstanden. De kuststations en internationale zeeschepen maken gebruik van deze banden.
Alle SW-stations zenden op meerdere banden afhankelijk van het tijdstip. 's Nachts beste overdracht op de lagere banden en overdag op de hoger banden.
Een overzicht van het maritiem radioverkeer op korte- en langegolf:

150 kHz en lager: De radiosignalen op deze frequenties planten zich moeilijk voort via de ionosfeer maar ze kunnen makkelijk doordringen in het water van de oceanen. Door deze eigenschap worden deze frequenties gebruikt om communicatie mogelijk te maken met duikboten. De radiotransmissie komt vooral tot stand met CW en RTTY.
Om deze zeer lage frequentie deftig te ontvangen, is een zeer lange antenne nodig. De golflengte bedraagt immers 2 km en meer! Bovendien moet de omgeving vrij zijn van elektrische ruis, afkomstig van elektrische apparatuur, hoogspanningsleidingen,...

150-540 kHz: Dit bereik wordt de langegolfband genoemt (LW). Maritieme weer- en veiligheiduitzendingen komen hier tot stand, bekend als NAVTEX op 518 kHz. Deze band heeft de beste ontvangtseigenschappen tijdens de nacht en speciaal tijdens de herfst- en wintermaanden.

2000-2300 kHz: Maritieme communicatie, 2182 kHz gereseveert voor noodsituaties. Ook geregelde berichtgeving van het weer vooral in USB modulatie en beste ontvangt gedurende de nacht.

2498-2850 kHz: Maritieme stations.

4063-4438 kHz: Scheepvaart radioverkeer in USB met 4125 kHz als noodfrequentie.

6200-6525 kHz: Drukke band voor maritieme radiotransmissies in USB, AMTOR en FEC.

8195-8815 kHz: Maritieme band, ontvangst van late namiddag tot ochtend, radioverkeer in USB en FSK mode.

12.330-13.200 MHz: Drukke maritieme band tijdens de dag en avond in USB modulatie en FSK mode.

16.460-17.360 MHz: Niet exclusief voor scheepvaart, gedeeld met vaste stations in USB, en digimodes. Beste ontvangseigenschappen tijdens de dag.

18.168-19.990 MHz: Enkele maritieme stations. Enkel te beluisteren tijdens de dag.

22.000-22.855 MHz: USB en FSK radioverkeer van de scheepvaart. Beste ontvangst tijdens de dag en tijdens de jaren met hoge zonnevlekactiviteit.

25.010-25.550 MHz: Maritieme stations maar in de minderheid. Tijdens de jaren met hoge zonnevlekactiviteit of gedurende een sporadische-E propagatie opening geeft op deze band de beste ontvangsteigenschappen.

26.100-28.000 MHz: Zelfde als de band hierboven.

Scheepsnavigatie

IALA

De International Association of Lighthouse Authorities is een internationale organisatie dat zich toelegt op de harmonisatie van maritieme navigatiesystemen. De IALA werd opgericht in 1957 met hoofdbasis in Saint-Germain-en-Laye (Frankrijk).

Artemis

Artemis wordt gebruikt voor plaatsbepalingen in de scheepvaart. Het systeem werkt geheel autonoom en het heeft een relatief kort bereik. Er bestaan twee stations: FIX-station (aan land) en Mob-station (op het schip). Een andere naam voor Atemis is 'microwave positioning system' 'range-bearing'-type.
Eigenschappen:
* Bereik: 10 - 30000 m
* Resolutie: 0,1 m
* Nauwkeurigheid: 1 m
* Data update: 0,25 s

Werking

De afstand tussen het mobiele station en het vast station wordt bepaald doot de vertragingstijd dat het radiosignaal oploopt tijdens het uitzenden. Die uitzendingen betaat uit gecodeerde onderbrekingen.
Indien de antenne van het mobile station op de as van het vaartuig is geplaatst, kan de koers van het schip bepaald worden door haar azimuth te combineren met 'relative antenna bearing' van het mobile station (deze wordt gemeten door een instrument gekoppeld aan de as van de antenne). Zo ontstaat de volgende formule voor de koers van het vaartuig:
Heading = 180ļ - Relative Mobile Antenna Bearing + Azimuth.

DECCA

DECCA is een navigatiesysteem en is gebaseerd op radiogolven in het MF-bereik. Het werd gebruikt voor kustnavigatie. Door de invoering van GPS is het systeem achterhaalt.

Peillood

Een echolood wordt in de hydrografie gebruikt om de afstand van het schip tot de bodem op te meten. Er wordt gebruik gemaakt van geluidspulsen die verticaal naar beneden worden uitgestuurd. De afstand tot de zeebodem kan worden berekend door de geluidssnelheid in water te vermenigvuldigen met de helft van de gemeten tijd.
Singlebeam echoloden worden voor verscheidende doelen gebruikt. Bijvoorbeeld door grote vrachtschepen, om niet aan de grond te lopen en door vissers, om vissen op te sporen. Omdat de koopvaardij en vissers geen nauwkeurige dieptemeting nodig hebben, zullen ze een standaard geluidssnelheid gebruiken.
Voor hydrografische doeleinden is dit echter niet nauwkeurig genoeg. Daarom zal een singlebeam echolood altijd worden vergezeld door een geluidssnelheidsmeter. Omdat een schip nooit helemaal stil zal liggen in het water, zullen de bewegingen van het schip tijdens de meting moeten worden gecompenseerd. Dit gebeurt met een deiningscompensator.Alles over noodkanalen voor zowel landelijk, maritiem en luchtvaart vind je ook op de 'Nood kanalen' pagina.

Gerelateerd

Feedback
. . . Altijd in opbouw . . .
Laatst gewijzigd: 24-10-2012


--Linkbanner van deze site--

Ontwerp & beheer : "nomoresecrets", juli 2003 - oktober 2012
Best bekeken met 1024x768 schermresolutie.