Menu

Home

Ontvangst info
Scanner info
→ Berekeningen
→ Propagatie

Woordenboek
Apparatuur
Modificaties

Luisteren
Frequenties
PMR kanalen
Data kanalen
Nood kanalen
Luchtvaart
Scheepvaart
Digitaal
Mystery

Downloads
Audio samples
Software

Theorie
Ontvanger
Modulatie
Golven
Projecten


Berekeningen

Maximaal Zendbereik

Theoretisch bereik van een zendstation.
De afstand in rechte lijn tot het verste punt waar men de grond raakt, noemt de optische horizon. Maar omdat de temperatuur daalt met stijgende hoogte treedt er een lichte afbuiging van de radiogolven op. Hierdoor ligt de radio horizon verder weg dan de optische horizon. (Berekening bij normale propagatie)

Antennehoogte Ontvanger : meter
Antennehoogte Zender : meter

Optische horizon : kilometer of nautische mijl.
Radio horizon : kilometer of nautische mijl.

De signaalverzwakking bij zuiver optische propagatie is afhankelijk van de afstand en de golflengte en dus ook van de frequentie.

Afstand in km :
Frequentie in MHz :

Verzwakking : dB

Line Of Sight

De radiogolven in het VHF/UHF-bereik volgen een rechtlijnige beweging. Dit wil zeggen dat zender en ontvanger elkaar moeten 'zien' om een goede verbinding mogelijk te maken. Deze denkbeeldige lijn noemt men "Line Of Sight" of LOS.

Door de afronding van de aarde is de te overbruggen afstand o.a. afhankelijk van de hoogte van de zender. Hoe hoger de antennes staan opgesteld, hoe beter. Er zal immers minder verzwakking optreden door bomen, huizen, horizonafbuiging,...

Hieronder heb je de mogelijkheid om de LOS te berekenen bij een bepaalde hoogte je antenne. De berekende waarden zijn natuurlijk theoretisch en kunnen daardoor afwijken van de werkelijkheid afhankelijk van de omstandigheden zoals afstand, vermogen, weer, propagatietoestand,...

Antenne hoogte :

Line Of Sight: kilometer of nautische mijl.


APRS UISS-MapView Calculator

MapView is een onderdeel van UISS om stations in kaart te brengen die ontvangen worden via Packet Radio (APRS).
De onderstaande form genereert de '.ini file' die nodig is om een kaart te calibreren voor UISS-MapView.
Let op: Zuidelijke en Oostelijke co÷rdinaten moeten met een min-teken worden ingegeven.

Lengtegraad Linksboven: Breedtegraad Bovenaan:
Lengtegraad Rechtsonder: Breedtegraad Onderaan:
Map Naam:

Gerelateerd

Feedback
. . . Altijd in opbouw . . .
Laatst gewijzigd: 24-10-2012


--Linkbanner van deze site--

Ontwerp & beheer : "nomoresecrets", juli 2003 - oktober 2012
Best bekeken met 1024x768 schermresolutie.